10K White Gold Mens Round Diamond Octagon Cluster Ring 1/6 Ct

Men's 1/6 Ct Diamond Octagon Cluster Ring in 10K White Gold

In stock

3.9g 10K White Gold

1/6ct Genuine Diamonds

$431.99 $969.99
Size