10K White Gold Mens Round Diamond 3-stone Fashion Band Ring 1/2 Ct

Men's 1/2 Ct Diamond 3-stone Fashion Band Ring in 10K White Gold

In stock

5.16g 10K White Gold

1/2ct Genuine Diamonds

$692.99 $1,557.99
Size